Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea – SC Astel Mobile SRL
Adresa: Calea Victoriei Nr. 155, Bl. D1,Tronson 5, Etaj 9, Sector 1, Bucuresti, Romania
Reg. Com. nr.: J40/6217/2012
CUI: RO 30262950
Nr. contact: 0374.009.009
Adresa de e-mail: dpo@astelmobile.ro
In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, SC Astel Mobile SRL, va informeaza:

  SC Astel Mobile SRL prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari / potentiali beneficiari ai contractului de vanzare-cumparare de produse si servicii comercializate de Astel Mobile, persoane desemnate de client in relatia cu Astel Mobile. Astel Mobile prelucreaza exclusiv datele care ii sunt necesare scopurilor prelucrarii.
Scopurile prelucrarii:
   Astel Mobile prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vanzarii de produse din portofoliul sau in urmatoarele scopuri: cunoasterea clientului, ofertare, vanzarea de produse, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind auditul, cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.
Temeiul legal al prelucrarii:
Temeiul prelucrarii este constituit din: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing, (2) precum si indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul comertului online, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala).
Categoriile de destinatari:
Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu activitatile specific comertului online Astel Mobile comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:
Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: alte autoritati de stat.
Furnizori de servicii (inclusiv consultanti, experti, firme de curierat, furnizori de bunuri si servicii comercializate prin intermediul Astel Mobile, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societati de arhivare, institutii bancare)
La solicitarea expresa: ANPC, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei.

Categoriile de imputerniciti:
Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce priveste cerinta stergerii sau returnarii datelor).
De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.
Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.
Categorii de imputerniciti:
• Firma de contabilitate
• Firma de gazduire servere
• Firma de soft contabil
• Autoritati fiscale
• Procesatori de plati
• Institutii bancare
• Furnizori de servicii de comunicatii
Acest tip de comunicare este ocazionala sau permanenta, in functie de situatie.
Durata prelucrarii:
Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR si termenele de arhivare prin legea arhivarii, ordinul ministrului de finante.
Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct
In masura in care ati fost de acord, Astel Mobile si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, numar de telefon.
Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, Astel Mobile, prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricaror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client, personalizarea comunicarii cu clientii sai utilizand date personale legate de istoricul clientilor, optiuni anterioare sau preferinte de produse sau servicii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.
(2)„creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.
(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct.
Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale
Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.
1. Dreptul la informare
Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.
2. Dreptul de acces
Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor sa cunoasca si sa verifice legalitatea prelucrarii.
3. Dreptul de rectificare
Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete.
4. Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal. Dreptul la stergere este, de asemenea, cunoscut ca “dreptul de a fi uitat”.
5. Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.
6. Dreptul la opozitie
Persoanele fizice au dreptul sa se opuna la: prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice / istorice si al statisticilor.

7. Dreptul de restrictionare a prelucrarii
Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale.
Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale, aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.
Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.
Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Astel Mobile la adresa de e-mail: dpo@astelmobile.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus.